• DIN KROPP ÄR VIKTIG!

  Vi jobbar hårt för att hjälpa dig med din rygg.

  Kontakta oss idag!

  Göteborg, Centrum (vid NK) Telefon: 031 - 15 20 85

  Göteborg, Hisingen (vid Vågmästareplatsen) Telefon: 031 - 23 41 72

  Borås Telefon: 033 - 22 81 00

  thumbsup
 • LÅT OSS HJÄLPA DIG!

  Hos Ryggakuten är alla välkomna oavsett kön, ålder eller etnisk bakgrund.

  Göteborg, Centrum (vid NK) Telefon: 031 - 15 20 85

  Göteborg, Hisingen (vid Vågmästareplatsen) Telefon: 031 - 23 41 72

  Borås Telefon: 033 - 22 81 00

   

  tregladatjejer
 • VI HJÄLPER DIG ATT BLI BRA IGEN!

  RyggAkuten behandlar Rygg, Nacke och Idrottsskador.

  Kontakta oss idag!

  Göteborg, Centrum (vid NK) Telefon: 031 - 15 20 85

  Göteborg, Hisingen (vid Vågmästareplatsen) Telefon: 031 - 23 41 72

  Borås Telefon: 033 - 22 81 00

   

  runninggroup
 • ONT?

  Tappa inte greppet. Boka en tid!

  Kontakta oss idag!

  Göteborg, Centrum (vid NK) Telefon: 031 - 15 20 85

  Göteborg, Hisingen (vid Vågmästareplatsen) Telefon: 031 - 23 41 72

  Borås Telefon: 033 - 22 81 00

   

  hangingaround
 • VI TÄNKER FRAMÅT!

  Träningsprogram för att slippa få besvär? Vi hjälper dig!

  Kontakta oss idag!

  Göteborg, Centrum (vid NK) Telefon: 031 - 15 20 85

  Göteborg, Hisingen (vid Vågmästareplatsen) Telefon: 031 - 23 41 72

  Borås Telefon: 033 - 22 81 00

   

  stretch

Naprapat Göteborg

Naprapatkliniken RyggAkuten är den enskilt största mottagningen i Göteborg-Borås.Det betyder att du i lugn och ro kan välja en våra naprapater som verkar passa dig för din besvär. Här är vi som jobbar på RyggAkuten. Naprapati  betyder korrigera orsak till lidande. Händerna är naprapatens viktigaste redskap och med dessa utför vi det som kallas för manuell medicin. Naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsstörningar och smärttillstånd i rygg,nacke,leder,muskler och faschia.

 

naprapat-goteborg

Napraptens behandling syftar till att återskapa kroppens naturliga rörelseförmåga. Detta uppnår vi med våra behandlingsmetoder såsom manipulation, triggerpunktsbehandling, stretching, mobilisering och massage.

Vid behov använder vi oss även av elektroterapi såsom exempelvis interferenz (djupverkande strömbehandling), stötvåg eller elakupunktur.

För att undvika återkommande besvär följs behandlingen upp med råd om arbetsställningar och träningsprogram.

Naprapatutbildningen omfattar 4 års heltidsstudier på Naprapathögskolan samt ett års praktik inom hälsa och sjukvård för att kunna erhålla legitimation hos socialstyrelsen.

NAPRAPATER OCH NAPRAPATIN

Ordet naprapati kommer från tjeckiskans ord napravit, som betyder att korrigera, och grekiskans pathos som betyder lidande. (Att korrigera orsaken till lidandet).

Naprapatin används för att förebygga, utreda och behandla en försämrad funktion och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen, det vill säga besvär i till exempel skelett, muskler, leder och bindväv.

Skillnaden mellan en Kiropraktor och Naprapat?

Skillnaden mellan Kiropraktik och Naprapati är inte så stor utan likheterna mycket större än skillnaderna. Däremot kan de individuella skillnaderna mellan olika terapeuter variera väldigt mycket. En naprapat kan jobba mycket likt en kiropraktor och en kiropraktor kan arbeta mycket likt en naprapat.

Det är således mycket viktigare att den terapeuten du går till är duktig och engagerad än om det är en kiropraktor eller naprapat.
En behandling bör vara minst 30 min.

 

NAPRAPATENS FILOSOFI

Normal rygg stående. Vid sidoböjning under optimala betingelser så kan ryggradens krökning/rörelse beskrivas av en jämn båge. Då ett stort antal muskler och leder samverkar i rörelsen, fördelas också rörelsen över ett stort antal olika strukturer vilket naprapaten anser är gynnsamt ur belastningssynpunkt.

Långvarigt ensidigt arbete kan leda till att lokala muskelspänningar uppstår. Enligt naprapatens tänkande medför detta en osymmetrisk belastning av ryggen vilken ökar  vid t ex sidoböjning. En eller flera brytpunkter uppstår vilket ger en lokal överbelastning med smärta som följd. Områden där för liten rörelse tas ut får istället en belastning av mer statisk karaktär vilket ur ett långsiktigt perspektiv ökar risken för att smärta eller stelhet uppstår.

Genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med stretching och massage återställs kroppens naturliga förmåga till jämn rörlighet. Inledningsvis inriktas behandlingen på att minska smärtan och att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen. Därefter läggs stor vikt vid att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker som t ex muskulär obalans eller brister i arbetsmiljön.

 

VILKA BESVÄR KAN BEHANDLAS HOS EN NAPRAPAT?

Naprapat behandling används bland annat vid ryggvärk eller stelhet och smärta i nacke och axlar. Musarm eller tennisarmbåge kan också behandlas med naprapati. Sådana problem kan vara en följd av ensidig belastning eller dålig arbetsställning. Naprapatisk behandling används även vid huvudvärk och ischias. Besvären kan antingen vara tillfälliga eller mer ihållande.

 

TYPISKA BESVÄR:

* ont i ryggen

* spänningshuvudvärk

* smärta i axlar och armar

* nackstelhet

* smärta från höft, knä och fotleder

* ischias

* idrottsskador

* arbetsrelaterade skador.

 

 

BEHANDLING UNDVIKES:

Det är olämpligt att behandla i närheten av till exempel

* ett färskt benbrott eller ett öppet sår

* nyligen avslitna senor eller ledband eller skadad muskulatur

* ett infekterat område eller en inflammerad kroppsdel

* åderbråck eller ett större blåmärke.

 

Ryggraden ska inte behandlas:

* konstaterat diskbråck med neurologiska symtom

* tumör i ryggraden eller ryggmärgen

* färska frakturer eller annan känd instabilitet

* skelettinfektioner

* benskörhet.

 

Dessutom ska den övre delen av ryggraden, halsryggraden, inte behandlas:

* reumatisk sjukdom i halskotpelaren

* sjukdomstillstånd i de artärer som går till hjärnan genom små hål i halskotorna

* nackspärr hos barn som har övre luftvägsinfektion.

 

NÄR SKA MAN SÖKA SIN LÄKARE?

Ont i ryggen är för de flesta ett ofarligt symtom som går över av sig självt, men ryggont tillsammans med vissa symtom kan tyda på allvarlig sjukdom. Om man får något av nedanstående symtom bör man vända sig till en akutmottagning:

* Ont i ryggen tillsammans med akuta allmänna sjukdomstecken som feber och matthet, eller samtidiga symtom från mage, bröstkorg eller andning.

* Ont i ryggen och man inte känner när man är kissnödig, eller kissar på sig.

* Ont i ryggen och domningar kring ändtarm eller könsorgan.

* Om man får plötsligt ont efter en olycka, till exempel om man ramlat.

* Ont i ryggen och domningar, stickningar eller svagheter i båda benen samtidigt.

Vid ont i ryggen och följande förhållanden bör man kontakta läkare snarast, i första hand en allmänläkare på vårdcentral:

 

* Om man är i övre medelåldern och aldrig har haft ont i ryggen tidigare.

* Om man har cancer, eller tidigare är behandlad för cancer.

* Om man har benskörhet, osteoporos, eller om man behandlas med kortison under lång tid.

* Allmän svaghet, sjukdomskänsla och viktnedgång.

Man bör också söka läkare om besvären inte blir bättre inom en månad.

 

 

FRÅGOR OCH SVAR OM NAPRAPAT

VAD ÄR SKILLNADEN MELLAN KIROPRAKTORN, NAPRAPATEN OCH OSTEOPATEN?

Skillnaden mellan Kiropraktik och Naprapati är inte så stor utan likheterna mycket större än skillnaderna. Däremot kan de individuella skillnaderna mellan olika terapeuter variera väldigt mycket. En naprapat kan jobba mycket likt en kiropraktor och en kiropraktor kan arbeta mycket likt en naprapat.

 

VAD GÖR OSTEOPATEN DÅ?

Osteopat skiljer sig lite mer från de andra två terapierna, men det finns även osteopater som arbetar väldigt likt kiropraktorer och naprapater. Generellt arbetar osteopater med lite mjukare tekniker.

Idag kan man läsa till Osteopat och sedan den 12 juni 2007 blev skolan validerad av University of Wales. Det innebär att Skandinaviska Osteopatskolans studenter framöver kan glädja sig åt en universitetsexamen.

Man kan idag dock inte bli legitimerad som osteopat i Sverige, men i bl.a. USA och Storbritannien kan man få motsvarande vår legitimation. Tyvärr ligger vi lite efter här i Sverige…

 

VEM SKA JAG GÅ TILL, KIROPRAKTOR NAPRAPAT ELLER OSTEOPAT?

Prova själv och känner du dig inte nöjd byt till en annan. Jag brukar råda folk att fråga hur lång tid behandlingen tar. Priset skiljer kanske inte så mycket men tiden terapeuten lägger ner på dig kan variera allt ifrån från tio minuter till en timma.

 

NÄR SKA JAG GÅ TILL MIN MASSÖR?

Om du vill ha avslappning, gå till en massör och få avslappnande massage. Om du har något problem (smärta, stelhet, spända muskler etc), gå till en kiropraktor, naprapat eller osteopat..

Alla Naprapater är även utbildade massörer. En Naprapat läser idag läser en 4 år lång utbildning.

 

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR BEHÖVS?

Detta är svårt, men 2-4 är vanligast för ”relativt akuta problem”. Ibland finns det behov av fler behandlingar.

 

KAN MAN GÅ TILL EN NAPRAPAT FÖREBYGGANDE?

Det är mycket bra om du kan det. Precis som hos tandläkaren är det bättre att gå innan man får ont. Ett råd är att besöka en naprapat/kiropraktor minst en gång per år.

 

ÄR NAPRAPATI FARLIGT?

Det finns risker med allt, men dessa risker är relativt små. En Naprapat genomgår idag en utbildning på 4 år (+1år) och är utbildad för att göra olika tester och bedömningar för att veta när han/hon INTE ska behandla en patient.

 

KAN NAPRAPATEN ISCHIAS?

Ja i många fall kan en naprapat behandla ischias. Det är här en ordentlig undersökning kommer in i bilden för att kunna säkerställa om patienten är behandlingsbar eller ska remitteras vidare till läkare.

 

ÄR JAG SOM PATIENT FÖRSÄKRAD?

Ja, det är du men, fråga din Naprapat och om denne inte är det så kräv det eller gå till någon annan!
Vi på RyggAkuten är ALLTID ansvarsförsäkrade.

 

VAR STUDERAR MAN TILL NAPRAPAT?

Det finns utbildningar i Stockholm, Finland och USA.

 

KAN JAG GÅ TILL EN NAPRAPAT OM JAG ÄR GRAVID?

Ja det kan du, men behandlingen ser ofta lite annorlunda ut beroende på vilken vecka du befinner dig. E-posta  eller ring gärna, för det är inte alltid en Naprapat du ska besöka när du har besvär under en graviditet. Sent i graviditeten kan exempelvis en sjukgymnast hjälpa dig att prova ut ett stabiliserande bälte för bäckenet. Men ring din naprapat för att rådgöra om hur du mår och vilka besvär du har.

 

KAN EN NAPRAPAT BEHANDLA MIGRÄN?

Själva migränen kan vara svår att behandla då den ofta är hormonell, men då det finns spända muskler eller om migrän utlöses av något i rörelseapparaten så kan en Naprapat behandla det.

 

UTBILDNINGEN TILL NAPRAPAT

Naprapatutbildningen omfattar 4 års heltidsstudier på Naprapathögskolan samt ett års praktik inom hälsa och sjukvård för att kunna erhålla legitimation hos socialstyrelsen.

  

GÖTEBORGAREN HAR EN UNIK KROPP

Naprapaten betraktar kroppen som en helhet och behandlar den därefter. Vi hjälper Dig med smärttillstånd och spänningar i muskler och leder men även vid mer specifika besvär som exempelvis huvudvärk, nackspärr och ryggskott. Detta är bara några exempel på vad vi naprapater behandlar.

Innan vi påbörjar vår behandling lyssnar vi noga på dina symtom. (Det du söker för). Olika specifika tester utförs för att kunna säkerställa en diagnos samt för att utesluta behandlingskomplikationer. Allt detta journalförs enligt socialstyrelsens riktlinjer. Enligt svensk lag lyder vi under tystnadsplikten. Naturligtvis är vi medlemmar i Svenska Naprapatförbundet och har därmed de patientförsäkringar som krävs.

 

PRIVATPERSON SÖKER EN NAPRAPAT I GÖTEBORG

Vi lever i ett stressigt samhälle där vår tids levande gör det allt svårare för oss att koppla bort arbetet och få en lugn stund för oss själva. Vi skall dessutom hinna med barnen, hemmet och en fritid som inte alltid får rum i vårt tidsschema.Kroppen kan under lång tid härda ut och kompensera en störning i form av exempelvis stress men en dag säger den ifrån och då är det hög tid att söka hjälp. Stress är sällan ensam orsak till smärttillstånd i rygg och nacke. Vår kropp behöver näringsrik kost på fasta tidpunkter, regelbunden fysisk aktivitet och en lagom dos sömn/vila. En obalans av dessa faktorer utlöser lätt besvär. Ju snabbare Du söker hjälp desto snabbare blir Du kvitt Dina symtom! Hos Ryggakutens naprapater får Du snabb hjälp! Vi tar hänsyn till hela kroppen, behandlar dina åkommor och ger dig råd och tips om framtiden.

 

FÖRETAGSANSTÄLLD SÖKER EN NAPRAPAT I  GÖTEBORG

Företagets viktigaste resurs är människan. Varje åtgärd som läggs på personalens välbefinnande är en lönsam investering. Hälsans största hot idag är att så många människor har stillasittande och monotona arbeten som utsätter kroppen för slitage och felbelastning. Även fysiskt ansträngande arbeten som innehåller tunga lyft eller påfrestande arbetsställningar sliter på kroppen. Det är här som vi naprapater kommer in i bilden om Du som arbetsgivare vill uppmuntra och ta hand om Din personal.

Vi på Ryggakuten erbjuder företag en helhetslösning när det gäller att förebygga besvär vid till exempel stelhet och muskelspänningar och som resurs vid akuta symtom som exempelvis ryggskott, ischias, nackspärr, huvudvärk och musarm. Kostnaden för arbetsskador är stor både i mänskligt lidande och företagsekonomiskt. Naprapaten strävar efter att minska antalet sjukskrivningar och förkorta sjukskrivningstiden för den som redan har ont. Vi är öppna för förslag för att på bästa möjliga sätt kunna skräddarsy en behandlingsform som överenstämmer med ert företags behov.

En naprapatbehandling är 100 % avdragsgill för företaget som rehabilitering och/eller förebyggande friskvård.

 

 

Läs om oss på:

 

Upp